Browse By

Šta raditi i šta nikako ne raditi na internetu

Šta raditi i šta nikako ne raditi na internetu ?

Prezentacija Sombor: “Šta raditi i šta nikako ne raditi na internetu?”

Pogledajte prezentaciju koju je napravio Vladimir Stanković aka @DedaBor za predavanje u Somboru.
Ciljna grupa su žene koje se bave domačom radinošću.