Browse By

Biraj reči, hejt spreči

UNICEF je, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i kompanijom Telenor Srbija, napravio jedinstven model direktne pomoći mladima koji se suočavaju sa nekim oblikom digitalnog nasilja.

Radi se o SOS platformi, odnosno Facebook aplikaciji koja se nalazi na stranici Biraj reči, hejt spreči. Aplikacija daje priliku žrtvi, ali i onom ko je svedok nasilja, da zatraži pomoć u realnom vremenu, u trenutku kada se nasilje dešava.

Dovoljan je samo  jedan  klik, odnosno slanje poruke putem ove aplikacije, da žrtva ili posmatrač nasilja dobije psihološku podršku psihologa i posebno edukovanih studenata psihologije. Oni će takođe da pomognu i u procesu informisanja roditelja/nastavnika i da ukažu na neophodne korake koji treba da se preduzmu.

Stručni tim koji pruža pomoć sastavljen je od 20 studenata završnih godina psihologije Departmana za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, posebno edukovanih da razumeju proces nasilja, tok komunikacije sa žrtvom i posmatračem nasilja i izazove digitalne komunikacije. Oni ažurno odgovaraju na sve poruke u periodu od sedam časova pre podne do ponoći, 365 dana u godini. Sve što korisnici aplikacije pišu, ostaje samo između njih i lica koja im daju podršku.

Biraj Reči  Hejt Spreči

Digitalno nasilje je postalo rastući problem u savremenom društvu. Živimo u vremenu kada mlađa populacija zna mnogo više o internetu od odraslih, a da ujedno nisu svesni kakve ih tamo sve opasnosti vrebaju i na koji način mogu da se zaštite od neprilika.

Čak 84 odsto srednjoškolaca je bar jednom u toku prethodne godine izložilo sebe nekom od rizika na internetu.  Dve trećine su bile žrtve nekog oblika digitalnog nasilja, dok se 30 odsto našlo u ulozi svedoka digitalnog nasilja. Svoje probleme u komunikaciji na društvenim mrežama retko prijave bilo kome od odraslih (tek jedan odsto) – češće to podele sa svojim vršnjacima.

Nadamo se da ćete nam se pridružiti i postati glas koji će pomoći da što više dece i mladih  sazna  za ovu jedinstvenu aplikaciju.

Hvala UNICEF-u, Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Telenoru Srbije, kao i svima koji će učiniti da se ova vest proširi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*