Browse By

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И КОМПАНИЈА „ZEPTER“ РАСПИСУЈУ КОНКУРС ЗА НАЈБОЉИ ФИЛМ НА ТЕМУ “МОЋ ВОДЕ”

 

 МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И КОМПАНИЈА „ZEPTER“ РАСПИСУЈУ

 

К О Н К У Р С

за најбољи образовни филм на тему „Моћ воде“

 

 

                                 Општи услови учешћа:

 

 1. Право учешћа имају ученици свих основних школа на територији Републике Србије;
 2. За учешће на конкурсу се пријављују тимови ученика основне школе са својим учитељем, разредним старешином или другим ментором пројекта, и то у следећим категоријама:

 

 • Категорија ученика млађег школског узраста од првог до трећег разреда
 • Категорија ученика средњег школског узраста од четвртог до шестог разреда
 • Категорија ученика старијег школског узраста од седмог до осмог разреда;

 

 1. Један тим може да броји до 7 ученика;
 2. Сваки тим мора да има ментора;
 3. На конкурсу може да учествује већи број тимова из једне школе или одељења, али не са истим филмом. Број одељења која се могу пријавити из једне основне школе није ограничен;
 4. Филм може да траје најдуже 7 минута;
 5. Филм мора  да буде снимљен у школи, школским објектима , школском дворишту, у природном станишту реке, баре, језера, мора, или у  комбинацији више природних и вештачких амбијената, а може садржати и делове посете објеката и институције посећене у наставне сврхе тога часа;
 6. Садржај филма треба да приказује процес обраде наставног садржаја који говори о води или је у вези са водом. Може приказати једну наставну јединицу или више интегрисаних наставних јединица из наставних и ваннаставних активности које обрађују тему конкурса.

На почетку филма треба да пише:

1-     Образовни филм “Моћ воде”;

2-     Имена чланова тима, разред и одељење, назив школе, име ментора;

3-     Назив филма, опис наставног садржаја у кратким тезама;

Напомињемо да су забрањене  псовке, непристојне и увредљиве слике или понашање, изрази мржње или злостављања, графичке слике.

 1. За веродостојност и ауторство одговара ментор тима ученика.
  Организатор задржава право да дисквалификује сваку пријаву након процене.
  Организатор задржава право да за потеребе конкурса постави филм на свој сајт и промовише исти путем медија и друштвених мрежа.
 2. Аутор филма мора претходно да добије писмену сагласност, за снимање и објаву снимка и слике, од родитеља сваког ученика који ће бити у видео запису.

Уколико један од наведених услова није задовољен, пријава неће бити узета у разматрање.

 

                                                       II Начин остваривања конкурса

 

Школе које желе да учествују на конкурсу потребно је да филм и Пријавни формулар са описом реализације пројекта (у прилогу) доставе, на компакт диску, најкасније до 20. децембра 2015. године,  на адресу: Компанија „Zepter“, Булевар Михаила Пупина број 117, 11070 Нови Београд, са назнаком „За конкурс „Моћ воде“. Пошиљку треба послати препорученим писмом.

Наградни фонд конкурса ” Моћ воде” обезбеђује спонзор, компанија „Zepter“

Три најбоља филма, у свакој категорији,  освајају по један пречишћивач воде за пиће Zepter AqueenaPro компаније „Zepter“. Првопласирани тимови, у свакој категорији, освајају и бесплатну  тродневну екскурзију на језеро Перућац/Бајина Башта уз смештај на бази пуног пансиона у хотелу  комппаније „Zepter“)

Ментори који предводе три најбоља тима добијају пригодан поклон пакет Zepter производа.

Стручни жири који ће вредновати радове и одлучивати о победницима конкурса, чиниће два представника  компаније „Zepter“ и два представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Девет најбољих филмова бирају се на основу бодова стручног жирија , и сви награђени филмови биће обајвљени на сајту организаторa конкурса. 

 ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР СА ОПИСОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

ПОДАЦИ О ШКОЛИ  
1. НАЗИВ ШКОЛЕ  
2. АДРЕСА ШКОЛЕ

    Унети и адресу веб странице

као електронску адресу школе

 
3. ШКОЛСКА УПРАВА  
 

ПОДАЦИ О ТИМУ УЧЕНИКА

           

КАТЕГОРИЈА УЧЕНИКА У КОЈОЈ СЕ ШКОЛА ТАКМИЧИ

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ И РАЗРЕД УЧЕНИКА  
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 
ПОДАЦИ О МЕНТОРУ  
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  
КОНТАКТ АДРЕСЕ И ТЕЛЕФОНИ:  
ПРЕДМЕТ КОЈИ ИЗВОДИ

У НАСТАВИ:

 
ГОДИНЕ РАДНОГ СТАЖА:  
ПОДАЦИ О ФИЛМУ  
Кратак опис идеје филма

 

 

 

 

 
Дефинисати поруку филма  
 

 

 

 

 

 
Ресурси који су коришћени у току израде филма

 

 
Објаснити начин на који садржај филма

доприноси развоју еколошких навика и здравих стилова живота

 

 
 

 

 

 

 

 
Објаснити како садржај филма утиче на развој свести о значају чисте и здраве воде у очувању здравља  
Који наставни садржаји су коришћени у изради сценарија за филм  
На који начин филм подстиче интегративни приступ у настави?  
На који начин би филм могао да користи другим колегама, учитељима и  наставницима у настави?  
Објасните поступак реализације и начин ангажовања ученика у поступку израде филма.  
За сва додатна питања контактирати: Zepter International,   konkurs.skole@zepter.rs

011-2019145

sm.pavlovic@mpn.gov.rs

 

Konkurs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*